Ăntikam   
Bir gĂźn Nam-Ă˝ Kemal iĂž icabĂ˝ bir Ăžehre gider. O gece o Ăžehirde
konaklamasi gerekir ve akĂžamĂźstĂź kendisine bir otel aramaya baĂžlar.
BulduĂ°u otelde resepsiyon gĂśrevlisinden bir oda ister. Resepsiyon
gÜrevlisi Nam-ý Kemal'e hiç boÞ odalarý olmadýðýný sadece iki kiÞilik bir
odada konaklayan erkek bir Japon mßÞterilerinin olduðunu sÜyler. Ayrýca
bu Ăžehirde bundan baĂžka otel bulamazsiniz der. Bizim Nam-Ă˝ Kemal
resepsiyon gÜrevlisine olsun Japon mßÞterinizi gÜsterin ben onunla
anlaÞýrým der. Japonla ayný odada kalýp oda parasýný paylaÞma
konusunda anlaÞýrlar. Odalarýna yatmaya çýkarlar. Bizim Nam-ý Kemal
uyur. Japon ben su TĂźrk'e bir oyun edeyim de bir daha ĂśmrĂź boyu beni
unutmasin diye dßsßnßr ve kalkýp uykusu aðýr olan Nam-ý Kemal'in
sakalýný, býyýðýný kaÞýný, kirpiðini traÞ eder. Sabah erkenden Japon odadan
çýkar gider. Nam-ý Kemal uyanýr aynada elini yßzßnß yýkarken halini gÜrßr
ve delirir. Vay i**e Japon ben sana sorarým der. Fýkra bu ya ikinci gece
Japon odaya gelir. Uyuma vakti gelmiÞtir. Nam-ý Kemal hiç bozuntuya
vermeden yatar uyku taklidine geçer. Bizim Japon kuÞuykusunda bu Tßrk
benden intikam alýr diye bekler. Bir ara içi geçer bunun farkýna varan
Nam-Ă˝ Kemal hemen kalkar Japonun Ăžeyinin ucuna bir ip baĂ°lar, ipin diger
ucuna ise kocaman bir taÞ ve çýkar otelin balkonuna. Tam bu sýrada
Japon kuÞuykusundan uyanýr. Bir Þeyinin ucundaki ipe bakar birde Nam-ý
Kemal'in elindeki kayaya. Þeyim kopacaðýna atlarým asaðý daha iyi diye
dßÞßnßrken Nam-ý Kemal kayayý balkondan asaðý býrakýr. Japon yataktan
fýrlar ve kayanýn peÞinden atlar. Nam-ý Kemal ardýndan baðýrýr: - Atla
eÞÞoðlueÞek atla! TaÞ*klarý da karyolaya bagladýmmmm...
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS