Peþtemali Hesaba Kattým Zaten   
Timur bir gün yanýna Hoca'yý da alarak Akþehir’in Meydan Hamamýna
gider. Soyunup peþtemallara sarýnýp sýcak bölüme geçerler. Göbek
taþýnda oturup bir yandan sohbet ederken bir taraftan terlerler. Derken
Timur Hoca’ya sorar. - Hoca sen bir deryasýn! Kýymet biçmesini bilirsin.
Þu halimle ben kaç para ederim?... Hoca: - On akçe der. Kendisine bu
kadar az kýymet biçilmesi Timur'u küplere bindirir. - Bre gafil sen bana
nasýl on akçe ettiðimi söylersin bu parayý sadece peþtemal yapar!
deyince Nasreddin Hoca boynunu bükerek; - Peþtemali hesaba kattým
zaten! der.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS