Son Ümit   
Nasreddin Hoca'nýn çok sevdiði eþeði bir gün kaybolmuþ. Hoca, eþeði
aramak için, kýrlara doðru açýlmýþ. Bir taraftan da bir türkü söylemeðe
baþlamýþ. 
Böylece dolaþýp dururken bir tanýdýðýna rastlar
Tanýdýðý:
- Hoca. böyle türkü çaðýra çaðýra nereye gidiyorsun? diye sorar.
Hoca merhum da eþeðini kaybettiðini, onu aramakta olduðunu söyler.
Ahbabý:
- Bu ne iþtir Hoca efendi? Benim bildiðim, insan eþeðini kaybetti mi,
feryat eder, aðlar, dövünür. Sen ise türkü söylüyorsun!
Hoca, ona önündeki tepeyi gösterir.
- Bir ümidim þu daðýn ardýnda kaldý. Eþeðimi orada da bulamazsam,
o zaman siz dinleyin bendeki feryadý!
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS