Subaþýnýn Eþeði   
Eþeði kaybolan Subaþý, ateþ püskürmüþ:-Çabuk benim hayvanýmý bulun,
yoksa karýþmam! Diye baðýrmaya baþlamýþ.Herkesi bir telaþ , bir
korkudur almýþ. Eþeði aramak için dört bir tarafa daðýlan Akþehirliler ,
yolda Hoca’ya rastlamýþlar:-Aman Hocam, bize yardým et. Yolda sahipsiz
bir eþek bulursan hemen yakala n’olur.-Eþek kimin?-Subaþýnýn.Demiþler.
Hoca da: “Peki ararým” demiþ ve türkü söyleye söyleye yolunu
sürdürmüþ. Karþýsýna çýkan bir köylü :-Hocam, böyle türkü söyleyerek ne
yapýyorsun?Deyince ,Hoca:-Subaþýnýn kaybolan eþeðini arýyorum!Demiþ.
Adam , yine sormuþ:-Peki , böyle türkü söyleyerek eþek mi aranýr a
Hoca?-El elin eþeðini elbette türkü söyleyerek arar. Hele eþek zorla
aranýyorsa. Üstelik Subaþýnýn sa....
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS