Ăddia   
Nasreddin Hoca, bir gßn eÞeðiyle odun getirir. Hava da cok sýcak
olduðundan hem kendisi hem eseði kan ter içinde kalýrlar. Hoca odunlarý
indirir, yerleÞtirir. Karýsýna: - Hatun, eÞek cok yoruldu, onu bir yemleyiver,
diye seslenir. Karýsýda o gßn yorgun olduðundan: - Efendi, benim iÞim var,
sen yemleyiver, der. Hoca sýcaktan iyice bunalmýÞ vaziyette kendini
minderin ßzerine atar. - Olmaz! Hiç halim yok, veremem, sen ver der.
EÞeðin yemini sen vereceksin ben vereceðim derken iÞ kýzýÞýr. Epeyce
tartýþýrlar. En sonunda Hoca: - Pekala! Öyleyse aramýzda bahse
tutuÞalým. Kim Ünce konuÞursa eÞeðe o yem versin. AnlaÞtýk mý? der.
Karýsý teklifi kabul eder. Ýkisi de birer köþeye çekilirler. Az sonra kadýn, el
iĂžini alarak komĂžuya gider. Hoca birĂžey diyemez. Aradan biraz zaman
geçer. Eve bir hýrsýz girer. Hoca'yý gÜrßnce kaçacak olur. Ama Hoca'dan
hiç ses ve tepki gelmediðini anlayýnca kaçmaktan vazgeçer. Ortalýkta ne
var ne yoksa koca bir çuvala doldurur. Hoca'nýn gÜzleri Ünßnde çuvalý
yßklenerek evden çýkar. Karýsý epey zaman sonra eve girip evin halini
gÜrßr. EÞyalarýn yerinde yeller esmektedir. TelaÞla: - Bu ne hal? Efendi!
diye çiðlik atar. Hoca yattýðý yerden doðrularak: - Haydi bakalým Hatun,
bahsi kaybettin. EĂžeĂ°in yemini sen vereceksin! der.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS