Ýþ Kavukta mý ?   
Bir gün bir adam, elinde bir mektup, hocayý tutup: 
- "Hocam zahmet ya sana, þu mektubu bir okusana?" 
Açar bakar ki Hoca mektup baþtan sona arapça.. 
Þöyle bir iki evirir çevirir söktüremez çaresiz geri verir. 
Der ki: 
-"Baþkasýna okut bunu sen..
" Adam þaþýrýr: 
- "Neden?" - 
"Türkçe deðil bu mektup okuyamam." Yine anlamaz adam, 
Hoca'nýn okumasý yok zanneder: 
- "Ayýp hoca, ayýp" der. 
- "Benden utanmýyorsan þundan utan;
þu baþýndaki koca kavuðundan utan!" 
Hoca, kavuðunu çýkarýp uzatýr adama: 
- "Madem ki" der, "iþ kavuktadýr; haydi bakalým, giy de þunu;
kendin oku bakalým
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS