Yanlýþ Gömlek   
Bir öðrenci, sýnavlarda baþarý göstermenin kestirme yolunu bulmuþtu.Bazý
zor konularýn cevaplarýný gömleðinin koluna yazýyor ve sýnavda buradan
kopya çekiyormuþ.Bir gün fizik sýnvýndan sonra karþýlaþtýðý tarih
öðretmeni sordu:
- Nasýl fizik sýnavýn iyi geçti mi?
Öðrenci üzgün üzgünbaþýný salladý:
- Hayýr öðretmeni herhalde kaldým.
- Neden?
- Yanlýþlýkla kimya gömleðimi giymiþim!
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS