Ýçi Boþ   
Çocuðun biri br gün annesinin yanýna gitmiþ ve:
- Anne, karným çok aðrýyo demiþ.
Annesi de çocuða:- Ýçi boþ olduðu içindir, içi dolu olsaydý
aðrýmazdý, demiþ.
Ertesi gün çocuk okuldayken sýnýftaki gürültüden
rahatsýz olan öðretmen öðrencilere:
- Susun, artýk baþým aðrýyor, demiþ.
Bunun üzerine bizim çocuk hemen söze atýlmýþ:
- Ýçi boþ olduðu içindir öðretmenim, dolu olsaydý aðrýmazdý.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS