Ýmkansýz Mý Deðil Mi   
Baba öfkeyle baðýrýyordu: “Rezalet! Kepazelik! Okulda iyice
sermiþsin. Hiç çalýþmýyorsun.”
-“Ama baba, o kadar çok ders yýðýlýyor ki, baþarmak imkânsýz.”
-“Ne demen imkânsýz?” Ben Türkçede imkânsýz diye bir kelime
bilmiyorum.”
Babasýnýn bu sözü üzerine, oðlu odadan çýktý. Banyodan diþmacunu
tüpünü alýp döndü, tüpü masanýn üzerine sýkýp boþalttý. Sonra
seslendi:
-“Haydi bakalým, doldur þimdi bu macunu tüpe!”
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS