Öðretmen   
Anaokulunun son günü küçük öðrenciler öðretmenlerine hediye
verdikleri bir parti duzenler. 
Çiçekcinin oðlu öðretmene bir hediye paketi uzatýr. 
Öðretmen paketi yavaþça sallar eliyle tartar ve -
Sanýrým bu bir buket çiçek..? 
- Doðru.. Nerden bildiniz öðretmenim ?? 
- Þey, tahmin ettim.. 
Sýradaki öðrenci þekercinin kýzýdýr. O da öðretmene bir hediye verir. 
Öðretmen gülümseyerek paketi alýr, eliyle tartar ve hafifçe sallar: 
- Sanýrým bu bir kutu çikolata.. 
- Aaa, nerden bildiniz öðretmenim ?? 
- Þey, bir tahmin sadece. Nasýlsa tuttu iþte.. 
Bir sonraki hediye TEKEL bayisinin oðlundan gelir. 
Öðretmen paketi alýr ama alttan küçük bir sýzýntý
vardýr. Paketi tutarken parmaðý ýslanan öðretmen yavaþça
parmaðýný diline sürer: 
- Bu þarap olabilir mi ? 
- Hayýr öðretmenim !!
…diye baðýrýr çocuk heyecanla. 
Öðretmen tekrar sýzan yerden bir damlayý parmaðýyla alýp tadýna bakar: 
- Þampanya öyleyse...?
Daha da heyecanlanan çocuk .. 
- HAYIR öðretmenim !! 
Öðretmen sýzýntýnýn bir daha tadýna bakar: 
- Tamam.. Pes ediyorum, bilemeyeceðim. Nedir bu ?? 
Çocuk neþeyle haykýrýr: 
- Bir köpek yavrusu !..?
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS