Karýn mý Devletin mi?   
Birgün bir amerikalý milletvekilini bir odaya almýþlar ve sormuþlar: '-karýnmý
yoksa devletinmi.' amerikalý düþünmeden cevaplamýþ: '-devletim.'
ordakiler: '-o zaman al þu tabancayý git yan odadaki karýný vur.' adam
sýkýlmýþ terlemiþ ve sonunda dayanamýyarak: '-yapamayacaðým.' demiþ.
daha sonra bir Türk milletvekilini ayný odaya almýþlar.ayný soruyu
sormuþlar: '-karýnmý yoksa milletinmi?'. millet vekili hiç düþünmeden:
'-devletim' demiþ '-o zaman al þu tabancayý git yan odadaki karýný vur.'
odadan önce bir silah sesi sonra bir cam sesi gelmiþ.çýkýnca sormuþlar:
'-ne oldu.' '-sizin verdiðiniz silah kurusýký çýktý bende karýyý camdan aþaðý
attým.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS