Komünist Bayraðý   
Rus devlet baþkaný Brejnev Amerika'yý ziyaret ettiðinde Ford'un davetlisi
olarak Beyaz sarayda davet edilmiþti. Ziyaretin ertesi sabahý Ford
Brejnev'e geceyi nasýl geçirdiðini sordu: Çok iyi uyudum ve ilginç bir rüya
gördüm. - Yaa ne gördünüz?- Beyaz sarayda komünist bayraðýnýn
dalgalandýðýný gördüm.Brejnev'in bu cevabýna Ford karþýlýk vermedi. Bir yýl
sonra Ford'da Rusya'ya ziyarete gitti. Sabah olunca Brejnev ona nasýl
uyuduðunu sordu. Ford: Ýyi uyudum ve ilginç bir rüya gördüm.- Ne
gördünüz?- Kremlin'de komünist bayraðý dalgalanýyordu.Brejnev pek
memnun olmuþtu. Ford devam etti:- Ama bayrakta acaip yazýlar vardý.-
Ne yazýyordu ne yazýyordu?- Vallahi okuyamadým zira yazýlar Çince idi
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS