Müneccim Çoban   
Ýncili Çavuþ, Birinci Ahmet'in saray danýþmaný. Ýkisi birlikte Kaðýthane'de
geziniyorlar. Karþýlarýna bir koyun sürüsü çýkýyor. Sürünün ardýnda da
eþeðine binmiþ çoban. Padiþah:
 - Ýncili, diyor, çobanlar bu iþi bilir. Sor bakalým, yaðmur yaðacak mý?
 Ýncili Çavuþ, çobanýn yanýna yaklaþýp soruyor. Çoban, eþeðinin
kuyruðunu tuttuktan ve gökyüzüne bir süre baktýktan sonra kestirip atýyor:
 - Yaðmur yaðmayacak!
 Ýncili, padiþaha "Yaðmayacakmýþ!" diyor.
 Az sonra bir saðanak bastýrýyor, ortalýðý seller götürüyor. Bir aðacýn
altýna sýðýnýyorlar. Orada padiþah soruyor:
 - Hani yaðmur yaðmayacaktý?
 - Eee... Müneccim çoban, eþek kuyruðu da hava tahmin aracý olursa,
elbet böyle olur padiþahým!
 
 	
     
     
      
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS