Nallarý Dikmiþ   
Padiþah bir gün atýyla kýr gezintisi yaparken seyislerine demiþ ki: -Bu atý
çok sevdiðimi bilirsiniz. Bu atýn ölüm haberini bana getiren seyisin
kellesini vururum, atýma çok iyi bakacaksýnýz. Aradan birkaç yýl geçmiþ,
seyisler bakmýþlar ki padiþahýn atý ahýrda ölmüþ. Seyislerden biri
padiþahýn sözünü hatýrlamýþ,
 telaþlanmýþlar, ne yapacaklarýný bilememiþler. 
Birinin aklýna Ýncili Çavuþ gelmiþ, bu iþi ona danýþalým demiþler. Ýncili’ye
varmýþlar, durumu anlatmýþlar. Ýncili demiþ ki ben bu iþi çözerim, siz
iþinize gücünüze bakýn. Ýncili, padiþahýn huzuruna varmýþ. -Padiþahým,
senin bir küheylan vardý ya... -Evet... -Ahýrda gördüm. Yanýna yaklaþtým.
Su verdim içmedi, yem verdim yemedi, nallarý da havaya dikmiþ öylece
duruyor. -Yahu sen þuna öldü desene! -Padiþahým ben demedim, sen
söyledin öldüðünü. Bir ceza vereceksen kendine ver
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS