Padiþah ile Vezir   
Padiþah ile vezir tartýþmaya baþlamýþ. Padiþah vezire, "En büyük ve en
güçlü olan benim. Sen benim emrimdesin!" demiþ. Vezir, "Hayýr ben
büyüðüm. Ordunun baþýnda ben savaþýyorum, sen sadece mühür
basýyorsun" diye itiraz etmiþ. Tartýþma uzayýnca Padiþahla vezir, bir
çobanýn yanýna gitmiþler ve konuya hemen girmemek için çobana
sormuþlar:-"Senin koyunun mu büyük, ineðin mi?"Çoban þaþýrmýþ
þaþýrmasýna da, soranlar da Padiþahla vezir.-"Ýneðim" demiþ.-"Keçin mi
büyük, öküzün mü?"Çoban "Öküzüm tabii" deyince, asýl soruyu
yöneltmiþler çobana:-"Söyle bakalým, Padiþahýn mý büyük, vezirin
mi?"Çoban hiç düþünmeden yanýt vermiþ:"Vallahi ben bu hayvanlarý
tanýmýyorum!"
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS