Ýþte Politika Budur   
Bir bürokrat yoksul bir adamý ziyarete gitmiþ demiþ ki: "seninoðlana bir
eþ bulalým, zamaný geldi artýk." Adam: "ben hayatýmda oðlumun iþine
karýþmadým." demiþ. Bürokrat: " ama demiþ bu kýz Rahmi Koç'un kýzý"
deyince Adam: "a aaa ..tamam o zaman" demiþ ve durumu kabul etmiþ"
Sonra bizim bürokrat Rahmi Koç'un evine gitmiþ: " kýzýnýz için harika
birkoca adayý buldum" demiþ. Rahmi Koç þaþýrarak: " ama benim kýzým
daha çok küçük" diye itiraz etmiþ. Bürokrat: " ama bu genç adam
DÜNYA BANKASI'nda baþkan yardýmcýsý" deyince. kýzýn babasý: " a
aaa... tamam o zaman" diyerek duruma hemen razý oluvermiþ. Sonunda
bizim bürokrat DÜNYA BANKASI baþkanýný ziyarete gitmiþ ve demiþ
ki:"baþkaným, size harika bir baþkan yardýmcýsý adayý buldum" Baþkan: "
iyi ama benim zaten ihtiyacýmdan fazla yardýmcým var" deyince Bürokrat:
ama bu Rahmi Koç'un damadý" demiþ. Baþkan da " a aaaa...tamam o
zaman" demiþ. Ýþte politika budur...
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS