Ziyaretçi   
Kanuni Sultan Süleyman, büyük ve muhteþem bir sünnet düðünü
yapmýþtý. Bu düðün uzun müddet dillere destan oldu. Bundan evvel de
veziri Ýbrahim Paþa, evlenmesi münasebetle büyük bir düðün yapmýþ ve
Kanuni'yi davet etmiþti... Birgün Sultan Süleyman, Paþa'ya "Paþa! Senin
düðünün mü, benim düðünüm mü daha muhteþem oldu?" diye sordu.
Paþa "Benim düðünüm" diye cevap verdi.Sultan Süleyman üzülerek ve
hiddetlenerek sordu:-Neden?-Zira efendim, benim düðünüme dünyanýn en
büyük padiþahý geldi. Sizin düðününüze ise böyle bir kimse gelmedi...
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS