Seçimler Yaklaþýyor Fikra   
Seçimler Yaklaþýyor
Kiliseye yeni bir papaz atanmýþ.
Gelir gelmez ilk iþi eski çaný deðiþtirmek olmuþ.

Çan çalmak için geldiðinde bakmýþ karganýn biri çana pislemiþ, hemen
temizlemiþ. Ertesi günü çan çalmaya geldiðinde ayný manzarayla
karþýlaþmasýn mý? Temizleye pisleye bir ömür geçmeyecek ya.....

Papaz kargayý yakalamaya karar vermiþ fakat ne yaptýysa bir türlü
becerememiþ.

Bari cemaate bir danýþayým diye düþünmüþ.
Cemaat genç papaza

-  Muhterem peder sizin iþiniz kolay; bir parça peynir, peynirin
yanýna da bir kadeh raký koy yakalarsýnýz iþ biter     demiþ

Papaz hayretle
-  Nasýl olur mu öyle þey!.. demiþ.

Ýzah etmiþ; karga peyniri yiyecek ve susayacak.  Rakýyý su diye
içecek ve sarhoþ olacak.

Papazýn aklýna pek yatmamýþ ama bu sefer o cemaate uymuþ.

Papaz çan çalmak için geldiðinde ne görsün. Karga yerde yatýyor.
Kargayý tutmuþ,

- Sana Hýristiyan desem kilisenin çanýna pislemezsin, Müslüman
desem raký içmezsin, söyle Len, söyle sen nesin?!

Karga hafif peltek bir sesle...
-  Muhafazakar - sentezci - demokrat....!
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS