Erken Kalk   
Ýran hükümdarý Enûþirvan'ýn veziri Bozorcmihr her sabah erkenden
sultanýn huzuruna gider ve ona erken kalkanýn mutlu olacaðýný sÜyler,
sultan da bunu bir sitem olarak deðerlendirirdi.Bir gßn EnÝÞirvan
hizmetkarlarý çaðýrarak  ertesi sabah erkenden kýlýk deðiÞtirdikten sonra
Bozorcmihr'e saldýrmalarýný, ona zarar vermeden elbiselerini ßstßnden
almalarýný emretti. Hizmetkarlar ertesi sabah sultanýn emrini yerine
getirdiler. Üstünde giyecek bir þey kalmayan Bozorcmihr giyinmek için
evine gitti.Bu yßzden de huzura geç çýktý. Sultan gecikmesinin sebebini
sorunca Bozorcmihr "Hýrsýzlar yolumu kesip giysilerimi çaldýlar. Eve gidip
giyindiðim için geç kaldým" cevabýný verdi.EnÝÞirvan "Bana hep erken kalk
diye nasihat eder misin? Bu bela da erken kalkmak yĂźzĂźnden geldi
baÞýna!" deyince Bozorcmihr lafýný esirgemedi:- Bu kez erken kalkan
hýrsýzlardý. Mutluluk onlarýn da hakký!
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS