GEÇMÝÞ OLSUN   
Atatürk, yurdumuzu ziyaret etmekte olan Yugoslav kralý Aleksandr ile
Ýstanbul'da Dolmabahçe Sarayý'nda konuþurken konuk kral:-Ekselans, biz
Türkleri çok severiz. Sevgimiz o kadar çok ki, vaktiyle Birinci Cihan
Harbi'nin sonunda Lloyd George Batý Anadolu'yu Yunanistan'a teklif
etmeden evvel bize teklif etmiþti. Fakat biz Yugoslavlar, Türkleri çok
sevdiðimiz için Lloyd George'un bu önerisini kabul edip Anadolu seferine
çýkmadýk.Atatürk, kralýn bu sözlerine karþýlýk cevabý þu
olur:-Haþmetmeap, evvela bize karþý olan sevginize teþekkür ederiz.
Sonra ise, büyük geçmiþ olsun derim...
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS