Duymadýn mý?   
Tilki ormanda gezmektedir. Bir aðacýn dalýnda asýlý bir geyik budu
görür. Açtýr ama süphelenir kontrol etmeye baþlar ve görür ki bu bir
tuzak. Geyik budu bir iple bombaya baðlýdýr. Epeyce uzaga gider ve
baþýný kollarýnýn üzerine koyarak yatar, biraz sonra kurt gelir, budu
görür ve yatan tilkiyi de tabi... Tilkiye sorar "ne yapiyorsun dostum"
Tilki cevap verir "hiç... yatiyorum" -Burada bir but var Evet var 
-Neden yemedinTilki sakince cevap verir ;"BU GÜN ORUCUM" Kurt
kendinden emin ;"Ben yiyeyim o zaman"Tilki "Buyur afiyet olsun"
der.Kurt but 'a uzanir uzanmaz bir patlama, ortalik toz duman kurt
yaralý hareketsiz 10 metre uzakta perisan halde yatarken tilki
sakince budu yemeye baslar.Bunu gören kurt ;"LAN SEREFSIZ
HANI ORUCTUN" Tilki piskin piskin ;"Biraz önce top patladý
duymadýn mi ?"
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS