Oruç Tutayým Diye Bozdum   
Aylardan Temmuz. Günler oldukça sýcak ve uzun. Aylardan Ramazan.
Sabah erkenden baþlayýp, gün boyu týrpanla ot biçmiþ Tonyalý.
Hararetten, dili bir karýþ dýþarýda varmýþ evine.
Kafaya takmýþ, orucu bozacak ama, arkadaþý býrakmýyor:
– Orucunu bozma, aha þunun þurasýnda akþama ne kaldý ki?
Bir punduna getirip bozmuþ orucunu Tonyalý. Arkadaþý:
–Ne yaptýn? Nasýl bozdun orucu? Deyince cevap vermiþ Tonyalý:
–Baktum ki, orucu bozmazsam susuzluktan öleceðum. Ölürsem
bir daha Allah için oruç tutamayacaðum. Dedum, ey Rabbum,
yaþayup senin için oruç tutayim diye orucumu kestum.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS