Bu Mahalleden DeĂ°iliz de...   
Evvel zaman içinde iki Þair ve edip ahbap Mehmet Celâl ile Faik
Esad, Beylerbeyi’nde bir dostun iftar davetine icabet için yola
koyulup karÞýya geçiyorlar; fakat vakti iyi hesap edememiÞlerdir ve
iftara daha saatler vardýr. Bunun ßzerine iki ahbap,

- Camiye gidelim, vaaz dinleriz, vakit geçer, fikriyle Beylerbeyi
Camii’ne girip bir tarafa iliþiyorlar. Vaiz kürsüye çýkmýþ
cehennemden bahsetmekte, diliyle etrafa yýldýrýmlar savurup
þimþekler çaktýrmakta, “zebânileer, alevleer, katran kuyularýý”
dedikçe cemaat dehÞetle tir tir titremektedir. Bizimkiler vaizin
tehditlerine pek kulak asmamaktadýr ama ahalinin çoðu kapýldýðý
haÞyetle hßngßr hßngßr aðlýyor.

Aðlayanlardan biri, gözyaþlarýný silerek Faik Esad’ýn sýrtýna
dokunuyor, kýsýk sesle,

- Siz vaizi dinlemiyor musunuz? diye soruyor. “Dinlenmez olur mu,
dinliyoruz elbet” diye cevap veriyor bizimki, “Peki ne dediðini anlýyor
musunuz?” “Anlýyoruz elbette, niçin soruyorsun peki?”

Adam hayretle devam ediyor,

- Yahu bizim aðlamaktan ciðerimiz sÜkßlßyor, gÜzßmßz dýÞarýya
uðruyor sizde ise hiçbir elem iÞareti yoktur, nasýl oluyor bu?

Þair cevap veriyor:
- Efendim biz bu mahalleden deðiliz, yabancýyýz, misafirliðe geldik
de!.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS