Bir Eþek Bir Öküz   
Ýki softa, ramazanda bedava yiyip içeriz diye bir Bektaþi köyüne
misafir olurlar. Hoþbeþten sonra, içlerinden biri tuvalete gider.
Bektaþi, bu softalarý kontrol etmek için odada kalana sorar: 
– "Senin arkadaþýn nasýl bir adam? Bilgisi var mý, yok mu?" O da
kendini üstün göstermek için "Býrak þunu, eþeðin tekidir", cevabýný
verir. Biraz sonra öteki softaya da ayný soruyu sorar: 
– "Senin arkadaþýn nasýl bir adam? Bilgisi var mý, yok mu?" Bu
softa da öteki gibi "Býrak þunu, öküzden farký yoktur", cevabýný verir.
Akþam olunca iftar sofrasý kurulur. Fakat tepsinin üzerinde arpa ile
samandan baþka bir þey göremeyen softalar hayretle sorarlar: 
– "Bunlar ne erenler?" 
Bektaþi gülerek cevap verir: 
– "Biriniz eþek, ötekiniz öküz. Sizin için bunlardan daha iyi azýk
olur mu?"








FriendFeed'de bana abone ol

 
 







Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS