Aklýma Birþey Gelmiyor   
 Hoca Nasrettin bir Ramazan günü, namaz vaktinden epeyce önce,
vaaz dinlemek üzere mahalle mescidine gitmiþ. Kürsünün yakýnýna
bir yere oturup, cemaatle birlikte vaaz edecek hocayý beklemeye
baþlamýþ. Bir süre sonra mescidin imamý gelmiþ ve çýkmýþ
kürsüye. Uzunca bir süre düþünüp etrafýna sýkýntýlý sýkýntýlý baktýktan
sonra:

-"Ey cemaat" demiþ, "Benim size söylemekten aciz bir adam
olmadýðýmý biliyorsunuz. Fakat bugün aklýma bir þey gelmiyor,
konuþacak bir þey bulamýyorum."

Kürsünün hemen yakýnýnda bulunan Nasrettin Hoca, ayaða kalkmýþ
ve yetiþtirmiþ cevabý:

-"Aklýna bir þey gelmiyorsa, kürsüden inmek de mi gelmiyor be
mübarek adam?"
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS