Loto Kazanmak Ýçin   
Brandi adýnda sarýþýn bir iþ kadýnýnýn iþleri çok kötü gidiyormuþ. Ýflas
edince yardým için Tanrýya baþvurmaya karar vermiþ. Gece yatmadan
baþlamýþ duaya; "Tanrým, iflas ettim ve iþyerimi kaybettim. Eðer yakýn
zamanda elime para geçmezse evimi de laybedeceðim. Lütfen Lotoyu
kazanmamý saðla." Ertesi gün o haftanýn loto çekiliþi yapýlmýþ ve baþka
biri kazanmýþ. Yine bir loto çekiliþi öncesinde kadýn yine dua
etmiþ;"Tanrým, iþyerimi kaybettim, evim, kaybettim, eðer yakýn zamanda
elime para geçmezse arabamý da kaybedeceðim. Lüften yarýnki lotoyu
kazanmamý saðla." Ertesi gün lotoyu yine bir baþkasý kazanmýþ. Sonraki
loto arefesinde kadýn yine dua etmeye baþlamýþ;"Tanrým, beni neden
unuttun? Ýþyerimi, evimi, arabamý kaybettim, çok zor durumdayým, lütfen,
lütfen bu seferki lotoyu kazanmamý saðla da iþlerimi yoluna koyayým."
Birdenbire ortalýk ilahi bir beyaz ýþýkla aydýnlanýrken gök aralanmýþ ve
Tanrý seslenmiþ:
- Brandi kýzým, Lotoyu kazanmak için önce Loto bileti alman lazým...
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS