Sarýþýn Esprileri   
Bir sarýþýnla evlenmenin avantaji nedir?
-Özürlülere ayrýlan yerlere park edebilirsiniz.
- Bir sarýþýný nasýl boðarsýnýz?
Suyla dolu küvete bir ayna koyarsýnýz.
-- Sarýþýn yeþilde niye durmuþ?
En sevdiði renkmiþ, ondan. 
-Sarýsýnlar neden "11" rakamýný yazamaz?
Hangi 1'i önce yazmasý gerektiðini bilmediði için.
- Sarýþýna kazalarýn %90'inin evde olduðunu söylerseniz ne
yapar?Taþýnýr.
- Sarýþýn pizza ýsmarlar. 
Pizzacý sorar: "6 parçaya mý böleyim, 8 parçaya mý? " Sarýþýn "6'ya
böl", der, "sekiz parçayý bitiremem".- 
- Sarýþýnýn biri, elektrikler kesilince yürüyen merdivende 6 saat mahsur kalmýþ.
- Camdan bir duvara týrmanan sarýþýn ne yapýyor?
Öbür tarafta ne olduðunu görmek istiyor.- 
Sarýþýnýn en çok söylediði cümle nedir?"Ay bilemiyorum..."
- Zeki bir sarýþýn nedir?Çeliþki.
- Bir sarýþýnýn bilgisayarda yazý yazdýðý nerden anlaþýlýr?Monitöre
sürdügü Tipp-Ex'ten.
- Bir sarýþýný susturmak için ne yapmalý?"Ne düþünüyorsun?" diye sormalý.
- Sarýþýnýn gözlerinin parlamasý için ne yapmalý?Kulagýna fener tutmali.
- Sarýþýnlar neden muz yiyemez?Fermuarý bulamadýklarý için.
- Sarýþýnlar balýðý nasýl öldürürler?Boðarak.
- Faksýn bir sarýþýn tarafýndan yollandýðýný nasýl anlarsýnýz?Üstündeki
puldan.
- Aynanýn karþýsýnda gözlerini kapatmýþ duran sarýþýn ne
yapýyor?Uyurken nasýl göründüðüne bakýyor.
- Sarýþýn neden üçüncüden sonra çocuk yapmamýþ?Her dört çocuktan
birinin Çinli olduðunu duyduðu için.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS