Sarýþýn Kütüphanede   
Sarýþýnýn biri kütüphaneye gitmiþ ve direk bankoya yönelerek görevliden
bir hamburger, bir kola ve bir de patates kýzartmasý istemiþ. Görevlinin saf
saf yüzüne baktýðýný gören sarýþýn bu sefer daha yüksek
sesle:-Anlatamadým galiba beyfendi, bana bir hamburger, bir kola, bir de
patates kýzartmasý, demiþ.Artýk iyice sinirlenen görevli:-Hanýmefendi,
burasý kütüphane, demiþ.Sarýþýnýn yüzü kýpkýrmýzý olmuþ, özür dileyip
çok çok kýsýk bir sesle fýsýldayarak:-Pardon pardon, bana bir hamburger,
bir kola ve bir de patates kýzartmasý...
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS