Sarýþýn Öðretmen   
Sarýþýnýn biri ilkokul öðretmeni olarak staja baslar, çok heveslidir.Bir gün
teneffüs sýrasýnda bütün çocuklar futbol oynarken bir çocuðun  oyun
alanýnýn sonunda kenarda durduðunu görür. çocuðun iyi olup olmadýðýný
öðrenmek üzere yanýna yaklaþýr ve çocuk bir sorununun olmadýðýný
söyler.Bir sure sonra sarýsýn çocuðun yine tek basýna ayný yerde
durduðunu görür, içi rahat etmez ve tekrar çocuða yaklaþarak, "senin
arkadasýn olmamý ister misin?" diye sorar, çocuk pek hevesli olmamakla
birlikte "tamam"der. Ýlerleme kaydettiðini düþünen sarýþýn öðretmen
"Bütün çocuklar topun pesinde koþturup oynarlarken sen neden burada
duruyorsun?" diye sorar.Afallayan cocuk hayretle cevap verir:"Çünkü ben
kaleciyim!!!"
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS