Sarýþýn Banka Soyarsa   
Sarýþýn ile esmer de, köþeyi kolay dönmek için banka soymaya karar
vermiþler. Esmer bütün gece oturup plan yapmýþ. 

 Sabah masanýn üzerine kaðýtlarý sermiþ, soygunu tüm ayrýntýlarý ile
sarýþýna anlatmýþ: 
 
 - "Ýyi anladýn deðil mi ?" diye de sormuþ. "Burasý küçük bir semt
bankasý. Bir tek güvenlik görevlisi var. Ýþi üç dakikada bitirirsin, ben seni
arabada bekleyeceðim." 
 
 Binmiþler arabaya, gitmiþler bankaya. Esmer motoru çalýþýr tutarak
direksiyonda beklerken, sarýþýn bankaya girmiþ. 
 5 dk. geçmis. 10 dk. geçmis. 15 dk. geçmis. 
 
 Esmer korkmaya baslamýþ. Tam gaza basýp kaçmaya karar vermiþken,
bankanýn kapýsý büyük bir gümbürtüyle sonuna kadar açýlmýþ. 
 
 Önde sarýþýn elinde bir ip. Ýpin ucuna kasa baglanmýþ, 
sürükleye sürükleye arabaya koþmaya çalýþýyor. 
 
 Arkasýndan güvenlik görevlisi "DUR" diye baðýrarak ateþ ediyor. Ama
koþamýyor çünkü pantolonu ve iç çamaþýrý dizlerinden aþaðýya inmiþ. 
 
 Sarýþýn arabaya atlamýþ. Esmer gaza basmýþ ve öfkeyle seslenmiþ: 
 
 - "Bir de bana planý tam anladýðýný söylemiþtin !.. " 
 - "Anladim tabii..."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS