Sarýþýn Fýkrasý   
Bardaki taburede oturan kör adamýn biri barmene,- "Hey! Bir sarýþýn fýkrasý
duymak ister misin?" demiþ.Barmen birden tamamýyle sessizleþmiþ.
Yanýndaki adam fýsýltý ile ona - "Fýkrayý anlatmadan önce bilmen gereken
bir þey var. Barmen sarýþýn, fedai sarýþýn, ben de 1.95 boyunda, 200 kg
aðýrlýðýnda karatede kara kuþaklý bir sarýþýným. Bununla birlikte yanýmda
oturan adam 2.02 boyunda, 225 kilo aðýrlýðýnda sarýþýn bir halterci. Senin
saðýndaki arkadaþ ise 2.20 boyunda, 300 kg aðýrlýðýnda sarýþýn bir
güreþçi. Bunu ciddi olarak düþün bayým. Hala bu fýkrayý anlatmak istiyor
musun?" Kör adam: -"Hayýr, en az beþ kez açýklamak zorunda kalýrým."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS