Serinlerim Diye   
Bir sarýÞýn, bir kýzýl saçlý ve bir esmer kadýn çÜlßn ortasinda arabayla yol
almaktadýrlar. Hava korkunç sýcaktýr. Arabanýn motoru birden stop eder.
Ýnip baktýklarýnda, motoru tekrar çalýþtýramayacaklarýný anlarlar. Mecburen
çÜlde uzunca bir yßrßyßÞ yapmalarý gerektiðinden, her biri arabadan
birÞeyler alýr.Esmer, bir ÞiÞe su; kýzýl saçlý bir paket biskßvi ve sarýÞýn da
arabanýn kapýsýný söküp alýr. Çölde yürümeye baþlarlar ve bir süre sonra
dinlenmek için mola verirler. Mola sýrasýnda sarýÞýn ve esmer kadýnlar kýzýl
saçlýya dÜner ve niye bir paket biskßvi aldýðýný sorarlar. - "Acýkýrsam
yerim, diye dßÞßndßm" cevabýný verir kýzýl saçlý "..çÜlde ne kadar
yßrßyeceðimiz belli deðil.." Hepsi de bunun çok mantýklý olduðunu
dßsßnßr. Ve sonra sarýÞýn kadýnla kýzýl saçlý olaný esmere dÜner ve niye
yanýna bir ÞiÞe su aldýðýný sorarlar. - "Eðer susarsam, yanýmda içecek
birÞeyim olmasý gerektiðini dßsßndßm.." diye cevaplar esmer kadýn. Evet,
bu çok akýllýca bir fikir, diye dßÞßnßr diðer ikisi. En sonunda esmer ve
kýzýl saçlý kadýnlar sarýÞýna dÜnerler ve arabanýn kapýsýný niçin sÜkßp
aldýðýný sorarlar. - "Þeyy.." der sarýþýn "..çok sýcak olursa pencereyi açýp
serinlerim diye dßÞßndßm de.."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS