Usta diþçi   
Orta yaþlý yakýþýklý, barda yalnýz baþýna oturan fevkalade seksi sarýþýnýn
yanýna oturmuþ. Laf lafý, laf kapýyý açmýþ tahmin edersiniz. Hangi kapýyý...
Yatak odasýnýn kapýsýný tabii. Soyunmuþlar.. Bembeyaz çarþaflarýn
üzerine uzanýrlarken seksi sarýþýn sormuþ: "Siz diþçisiniz galiba.." "Evet"
demiþ adam, biraz þaþkýn.. "Nerden anladýnýz?.." "Yataða girmeden önce
ellerinizi ne kadar dikkatle, ne kadar titiz sabunladýnýz, ona dikkat ettim
de.." Yarým saat sonra, seksi sarýþýn bir daha mýrýldanmýþ: "Siz sadece
diþçi deðil, çok büyük, çok usta bir diþçi olmalýsýnýz!.." Adam hafiften
kasýlmýþ. Yataðýn baþucundaki sigara paketine uzanýrken maðrur maðrur
sormuþ: "Peki bunu nerden anladýnýz?.." "Hiçbir þey hissetmedim de.."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS