Vantrolog   
Vantrolog eline geçirdiði kukla ile konuÞuyor ve aptal sarýÞýn fýkralarý
anlatýyormuÞ. GÜsterisi biraz ilerledikten sonra birden orta sýralardan
sarýÞýn bir kadýn ayaða kalkmýÞ ve yßkses sesle : - Afedersiniz ! Bu çýkýÞ
ßzerine vantrolog ve kalabalýk durmuÞlar ve sarýÞýna bakmaya
baÞlamýÞlar, sarýÞýn : - GÜrßyorum ki sarýÞýnlarýn ne kadar aptal olduðuna
dair Þakalar yapmaktasýnýz. Peki sÜyler misiniz, bu kanýya nereden
vardýnýz ? Tek suçumuz saçýmýzýn rengi mi yani ? Sizin bu yaptýðýnýnz
ýrkçýlýk olmuyor mu ? Kadýnlarýn birçoðunun sarýÞýn olduðu ßlkelerdeki
kadýnlara hakaret etmiÞ olmuyor musunuz ? Tanýmadýðýnýz bu kadar
kadýna ettiðiniz hakaretler sizi rahatsýz etmiyor mu ? SÜyler misiniz ?!!
Bunun üzerine vantrolog çok mahçup ve üzgün bir yüz ifadesi ile : - Þey,
... ben Üzßr dilerim, ... sadece Þaka yapýyordum. Eðer sizi ... SarýÞýn
Vantrolog'un sÜzßnß keser ve : - Ben sizle konuÞmuyorum bayým. O
elinizdeki kßçßk terbiyesiz adamla konuÞuyorum ! Siz onu savunmayýn, o
cevap versin.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS