Yere býrakýn   
Bir sarýþýn, bir kýzýl ve bir esmer kýz yanmakta olan bir binanýn çatýsýnda
mahsur kalmýþlar. Ýtfaiye hemen olay mahalline gelmiþ, gerekli cihazlarý
çýkarmýþ. Çatýdan atlayanlarý tutmak için yanlarýnda getirdikleri çarþafý
tuttuktan sonra, çatýya doðru seslenmiþler;

- ''Atlayýn bu tek þansýmýz''.
Esmer olan kýz çatýnýn kenarýna kadar gelmiþ ve kendisini aþaðýya
býrakmýþ. Tam çarþafa gelirken, itfaiyeciler birden çarþafý kenara
çekmiþler. Esmer kýz domates salçasý gibi yere yapýþmýþ. Ýtfaiyeciler
tekrar çatýya seslenmiþler;

- ''Hadi atlayýn yoksa kurtulamayacaksýn''. Kýzýl saçlý aþaðýya baðýrmýþ;;
- ''Atlamam biraz önce yaptýðýnýz gibi çarþafý çekersiniz siz''. Ýtfaiyeciler;
- ''Hayýr çekmeyiz biz sadece esmerler için bunu yaparýz''.
Böyle söylenince, kýzýl saçlý da kendisini çatýdan aþaðýya býrakmýþ.
Ýtfaiyeciler esmer kýzda olduðu gibi yine aniden çarþafý kenara çekince,
kýzýl saçlý'da elmalý kek gibi yere serilmiþ.
Çatýda sadece sarýþýn kalmýþ. Ýtfaiyeciler daha önce'de yaptýklarý gibi;
- ''Atla atla yoksa yanarak öleceksin''.
Sarýþýn;
- ''Kesinlikle atlamam iki arkadaþým atladýðýnda çarþafý çektiniz, ben
atlarken'de çekersiniz''.
Ýtfaiyeciler;
- ''Kesinlikle çekmeyeceðiz söz veriyoruz''.
Sarýþýn kýz;
- ''Bakýn, sizin çarþafý çekmeyeceðinize güvenemiyorum. Þimdi çarþafý
yere býrakýn ve etrafýndan çekilin''... 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS