Sarýþýn Telefon   
Sarýþýnýn biri denizaþýrý ülkedeki annesine telefon etmek için postaneye
gitmiþ. Giþedeki memur görusmenin 30 milyon tutacaðýný söyleyince
sarýþýn itiraz etmiþ: "Ýyi de benim o kadar param yok, ama annemle
görüþmek için her þeyi yaparým" Memur bir kaþýný kaldýrmýþ (tahmin
edebileceðiniz gibi). "Her þeyi mi?" diye sormuþ. "Evet, evet, her þeyi"
diye cevaplamýþ sarýþýn. Adam yandaki odaya yönelirken "beni takip et"
demiþ. sarýþýn denileni yapmýþ ve adamý takip etmiþ. "Ýçeri gel ve kapýyý
kapa" demiþ memur. Kadýn denileni yapmýþ. "Dizlerinin üzerine çök".
Kadýn çökmüþ. "Simdi fermuarýmý aç". Kadýn yapmýþ. " Haydi, basla, onu
dýþarý çýkar". Kadýn uzanmýþ ve onu iki eliyle tutmuþ. sonra durmuþ.
Adam gözlerini kapamýþ ve fýsýldamýþ " Eee, haydi baþlasana". Sarýþýn
yavaþ yavaþ aðzýný yaklaþtýrmýþ ve dudaklarýný aralayarak konuþmaya
baþlamýþ.. "Anne, beni duyuyor musun?" 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS