Babasýnýn Yerine Kýzý   
1950 seçimlerinde Afyon milletvekili ve millet partisi Yönetim kurulu üyesi
Sadýk Aldoðan radyoda konuþacaktý. Fakat Aldoðan tutuklanmýþ. Bunun
üzerine konuþmayý kýzý Gönül Aldoðan yaptý :
" Bu saatte babam Sadýk Aldoðan buradan partisi adýna ulusumuza
seslenecekti. Ancak az önce polisler geldi, babamý Ýstanbul'a götürmek
için tutukladýlar. Ben kýzý Gönül Aldoðan, onun yerine konuþuyorum.
Konuþmam özgürlüðünü yitiren babamýn, milletimiz özgürlüðe kavuþsun
diye babam tarafýndan yazýlmýþ olandýr."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS