Ben ismet Paþa'nýn Milletvekiliyim   
Seçmenlerde bir adet vardýr, Ýþleri için baþkente geldiklerinde çat kapý,
milletvekillerinin evlerine gelirler. Sabah sabah, durmadan birþey isterler.
Gene milletvekillerinden kontenjandan gelme birinin kapýsý sabah
karanlýðýnda çalýnýr. Hanýmý kapýyý açar.
" Ne var "
" Beyi görmek istiyoruz."
" Bey uyuyor "
" Uyandýrýn "
" Uyandýramam "
" Biz de bir daha oy vermeyiz, o da milletvekili olamaz."
Kapý ardýnda bu sözleri duyan milletvekilinin tepesi atar.
" Defolun þurdan, der, ben sizin deðil Ýsmet Paþa'nýn milletvekiliyim."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS