Zeytin Vergisini Kaldýracaðýz   
Bir partinin van'a giden genel sekreteri elindeki kaðýda bakarak durmadan
konuþuyor :
" Ýktidara gelirsek ilk yapacaðýmýz iþ vergileri indirmektir. Hayvanlardan
vergi almayacaðýz. Hele zeytin vergisini tümden kaldýracaðýz."
Dinleyenler önce kýkýr kýkýr, sonra da kahkaha ile gülmeye baþlamýþlar.
" Gülmeyin, size söz zeytin vergisini kaldýracaðýz."
Dinleyenlerden bir ses :
" Bizde zeytin de yok zeytin aðacý da..."
Meðer genel sekreter, ege için hazýrladýðý konuþmayý yanlýþlýkla van'da
okumuþ.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS