Sen Anayasayý Çiðnemiþsin   
 Halis öztürk, 1950'de Doðu'dan DP listesinde milletvekili olmuþtu. Adý
kimliðinde Halis Öztürk diye yazýlýydý, ama herkes onu Halis Aða diye
çaðýrýrdý. Halis Aða dediniz mi Doðu da kuzeyden güneye deðin, herkes
tanýrdý. Gençliðinde eþkiyalýk ettiði, yol kestiði söylenirdi. Günahý
söyleyenlerin boynuna. Halis Aða 1950'den 1960'a deðin on yýl hiç
sektirmeden milletvekili olmuþtu.

Derken 1960 Askeri harekatý onu milletvekili olarak bulmuþ, yassýada'ya
týkmýþtý. Halis Aðayý anayasayý taðyir, tebdil diye bilinen ünlü maddeden
mahkemeye vermiþlerdi. Yargýç soruyordu :
" Halis Öztürk' müsünüz ? "
" Evet efendim. "
" Söyle bakalým sen Anayasayý tebdil ve taðyir etmiþsin ? "
" Neyi ne etmiþtim ? "
" Anayasayý çiðnemiþsin. "
" Vallahi çiðnemedim. "
" Çiðnemiþsin. "
" Vallahi hakim bey , de ki Ýncil'i çiðnemiþim, Tevrat'ý çiðnemiþim ,Kuran'ý
çiðnemiþim, olabilir. Ama bu anayasa nedir, görmemiþim, bilmemiþim,
tanýmamýþým. "
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS