Ýnönü ve Torunu   
Osman Bölükbaþý, Ýsmet Ýnönü ve Ýnönü'nün torunu ayný uçaktadýr.
Torun dedesi Ýnönü'ye gider ve þöyle der:
"Dede bana 10 lira verir misin?"
Sebebini soran dedesine "Uçaktan aþaðý atacaðým, köylüler bulup
sevinecek" diye cevap verir.
Ýnönü de Osman Bölükbaþý'ný göstererek "Git Osman amcandan iste, o
verir" der.
Çocuk: "Osman amca bana 10 lira verir misin?"
"Neden?" diye soran Osman Bölükbaþý' ya, "Uçaktan aþaðý atacaðým,
köylüler bulup sevinecek" der.
Çocuðun bu açýklamasýna Bölükbaþý'nýn cevabý çarpýcýdýr:

" Oðlum uçaktan aþaðý 10 lira atarsan onu bir köylü bulur, bir köylü
sevinir. Sen en iyisi dedeni at aþaðý bütün millet sevinsin."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS