Þenol Güneþ   
Bir gün Þenol Güneþ Brezilya milli takýmý antrenörü Scolari ile karþýlaþmýþ. 
- Hocam sen bu takýmý nasýl seçtin de þampiyon oldunuz? demiþ. 
- Çok kolay zekalarýna göre seçiyorum. Bak mesela sana bir örnek 
vereyim demiþ ve Ronaldo'yu çaðýrmýþ. 
- Ronaldo'ya oðlum söyle bakayým senin annenin ve babanýn çocuðu 
olan ama senin kardeþin olmayan kimdir? Ronaldo biraz düþünmüþ, 
"tabiiki ben oluyorum" demiþ. Þenol Güneþ bundan çok etkilenmiþ. 
Türkiye'ye döner dönmez Ýlhan Mansýz'ý çaðýrmýþ. 
- Ýlhan sana bir soru soracaðým eðer bilirsen bu hafta seni takýma alýrým, 
bil bakalým annenin ve babanýn çocuðu olan ama kardeþin olmayan kimdir? 
Ýlhan biraz düþünmüþ iþin içinden çýkamamýþ, biraz zaman istemiþ ve hemen 
koþmuþ Hakan'ý bulmuþ. 
- Hakan, annenin ve babanýn çocuðu olan ama kardeþin olmayan kimdir?
Hakan cevap vermiþ: Benim tabii ki, Ýlhan sevinçle Þenol Güneþ'in yanýna dönmüþ:
 - Sorunun cevabýný buldum hocam: Hakan'mýþ.
Þenol Güneþ köpürmüþ:
- Vay salak herif, Hakan olur mu hiç, doðru cevap Ronaldo idi!..
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS