Sarýþýn ve Temel   
Trafik polisi Temel , sarýþýn bir bayan sürücüyü durdurur ve ehliyetini sorar. 
Kadýn çantasýný kucaðýna alýp aramaya baþlar; 
ancak uzun süre geçmesine raðmen bir türlü aradýðý þeyi bulamaz. 
Temel beklemekten bunalýr ve sabýrsýz bir ifadeyle kadýna söylenir:
-"Hanýmefendi, aradýðýnýzý bulamadýðýnýz anlaþýlýyor. 
Üzerinde kendi resminizin olduðu þeyi göstereceksiniz, acele edin lütfen." 
Kadýn bu uyarý üzerine telaþlanýr ve kýsa bir süre sonra "Hah buldum" diye sevinçle çýðlýk 
atýp çantasýndaki makyaj aynasýný Temel'e uzatýr. 
Temel aynayý ciddiyetle inceler ve kadýna dönüp kibar bir ifadeyle konuþur:
-"Buyrun belgenizi hanýmefendi. Özür dilerim, polis olduðunuzu söyleseydiniz durdurmazdým..."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS