Acý Biber Penisi Büyütür mü?   
Soru: 
Benim penisim dokuz santim. Seks shoplarda satýlan vakumlardan
kullanýrsam veya pul biber sürersem büyür, diyorlar Acaba bu doðru mu?

Yanýt: 
Sevgili yavrum. Þu vakum olaylarýndan 30 yýldýr benim de baþým aðrýyor.
Her önüne gelen bunu soruyor Yahu vakumla büyüse Türkiye'de her
erkeðin ya da gencin yatak odasýnda bu vakum asýlý durur. Bu bir
þarlatanlýk. Dünkü sayfamýzda akademisyen arkadaþýmýz Teoman
Kadýoðlu da bu konuyu derinlemesine yazdý. Biz gelelim pulbiber iþine.
Çocuðum biberler türlü türlüdür. Toz biber, yeþil biber, çarliston, acý biber,
süs biberleri pintos. Her biberin bir özelliði vardýr. Ýçleri vitamin doludur.
Yedikçe enerjin artar, bundan çeþitli organlarýn kendine yararlý olaný alýr.
Ama pulbiber müthiþtir. Aman Allahým o ne acýlýk. Adamý öyle bir zýplatýr
ki bu zýplamalardan kan dolaþýmýn artar, bir yerlerin kabarýr, þiþer. Sakýn
bunu penisin büyümesi anlamýnda algýlama. Kazara birkaç tanesi de
anüse doðru kaçarsa yavrum her tarafýn þiþer, o zaman felaket baþlar.
Gel bundan vazgeç. Onu çið köftecilere býrak. Sen de bu 9 santimi kafana
takma. O görevini yüzünü karartmadan yerine getirir. Bundan emin ol.
Uzmanýn konuþuyor! 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS