Seçim Fýkralarý
 Bir birinden gzel ve komik Seçim Fýkralarý
 
   
Seçim Fýkralarý kategorisi iin 37 sonu bulundu
Ýnönü ve Torunu »  38793 kez okundu
Seçilmenin Yaþý Olmaz »  32111 kez okundu
Erkekleri dururken »  31948 kez okundu
Anayasa Deðiþmelidir »  40326 kez okundu
Ne Yana Dönsem »  36315 kez okundu
Siz Ýktidarda Biz Muhalefette »  37172 kez okundu
Orayý da Sular Basmýþ »  29670 kez okundu
Sen Anayasayý Çiðnemiþsin »  29933 kez okundu
Bunlardan Kaçmýþtým »  34131 kez okundu
Hep Tersine Giderdi »  27608 kez okundu
Sandalye Yeter, Birazda Masa »  29804 kez okundu
Bizi Bizden Soruyorlar »  35727 kez okundu
Smokin Nasýl Giyilir ? »  30680 kez okundu
Konyadan Oy Yok... »  29476 kez okundu
Reyi Bursalýlar Verecek »  576 kez okundu
Þu Muhaliflere de Birkaç Oy Verin »  28269 kez okundu
Balýkçý Köyünde Buðday Fiyatý »  28362 kez okundu
Zeytin Vergisini Kaldýracaðýz »  27671 kez okundu
Yenice Paketine Yazýlan Dilekler »  27524 kez okundu
Taþýt Kýtlýðý Baþladý »  31674 kez okundu
Bunlar da Resmi Ýþ Deðil mi? »  32997 kez okundu
Kendi Adýný Yazdýrmýþ »  36579 kez okundu
Okuma Yazma Bilirim »  32409 kez okundu
Ben ismet Paþa'nýn Milletvekiliyim »  29799 kez okundu
Millete Tansiyon Lazým »  36615 kez okundu
Bu da Bir Hastalýk »  28408 kez okundu
Dimitri Camiye Gitti »  40106 kez okundu
Babasýnýn Yerine Kýzý »  29685 kez okundu
Oylar Nereye Gider ? »  32182 kez okundu
Geçersiz oylar ne olur ? »  37470 kez okundu
Birbuçuk dakikalýk adam mýyým ? »  34551 kez okundu
Vatandaþlar kime güvensin ? »  30481 kez okundu
Parmakla seçim kazanýlmýyor »  33371 kez okundu
Ýyi bir arkadaþtýr »  35487 kez okundu
Allah'ýn rýzasý eksik »  31800 kez okundu
Kime oy verelim ? »  32140 kez okundu
Nerede Eski Seçimler »  34200 kez okundu
   
     
   Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS