Kayseri Fýkralarý
 Bir birinden gzel ve komik Kayseri Fýkralarý
 
   
Kayseri Fýkralarý kategorisi iin 52 sonu bulundu
Hemþehri »  19061 kez okundu
Hemoroid »  113457 kez okundu
Þambal Emmi »  41246 kez okundu
Övünmek Gibi Olmasýn »  39229 kez okundu
Ýki Kilo Yeter »  23485 kez okundu
Yeni Modelini Aldýk »  29139 kez okundu
Yabancý Deðilsin »  23396 kez okundu
Vasiyet »  21805 kez okundu
Uçak Düþüyor »  26696 kez okundu
Tüccarýn Oðlu »  21477 kez okundu
Topum Tüfeðimi Geri Ver »  19546 kez okundu
Taksimetreyi Durdur »  20616 kez okundu
Sanada mý Malum Oldu »  22530 kez okundu
Sana Ýliþmezler »  21927 kez okundu
Sahte Olmasaydý »  17750 kez okundu
Sabah Sabah.. »  23020 kez okundu
Protesto »  16047 kez okundu
Pazarlýk Payý »  17065 kez okundu
Pastýrma Babamýn Hayrýna »  19291 kez okundu
Padiþahla Kayserili »  19912 kez okundu
On Bin Lirayý Gördü »  18224 kez okundu
Oda Kayseriliydi »  18756 kez okundu
Nasýl Çalarmýþ »  14690 kez okundu
Minareyi Görmeseydin Aklýn Baþýna Gelmezdi »  7340 kez okundu
Kazýklayacaktý »  13970 kez okundu
Kayserili Hesabý »  18524 kez okundu
Kayserili Dileði »  13127 kez okundu
Kayserili Askerde »  15548 kez okundu
Kayseriye Liman »  14514 kez okundu
Kayserili Kullarýný Korusun »  17733 kez okundu
Kavuncunun Alçak Gönüllülüðü »  12633 kez okundu
Kastamonu »  17989 kez okundu
Kadýn Ýçin »  13229 kez okundu
Kaç Eder »  15864 kez okundu
Herif Gelsin de Dinlesin »  14992 kez okundu
Görmek Ýstiyorum »  12789 kez okundu
Eþþek Baþý »  11996 kez okundu
Eþek Gibi Anýr »  12692 kez okundu
Eþek Eti »  13011 kez okundu
Eþek Boyamak »  15941 kez okundu
 
1   2     Sonraki »
 
     
   Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS